Aramzeme

1938. gadā rakstījām: "Visvairāk aramzemes ir Jelgavas un Bauskas apriņķu dienvidus daļās, kur tā aizņem vairāk nekā 60 % no visas zemes platības. Jelgavas apriņķa rietumu daļa kopā ar Tukuma, Kuldīgas, Liepājas un Aizputes apriņķu daļām, sevišķi šo apriņķu dienvidos, rada otru rajonu, kurā aramzemes ir vairāk nekā caurmērā valstī. Trešo rajonu rada Latgales dienvidus un austrumu daļa, kurai pievienojas Ilūkstes apriņķa dienvidus un austrumu daļas."

2018. gadā visvairāk aramzemju ir Kurzemes un Zemgales reģionā, kur tā aizņem apmēram 80 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Vidēji valstī aramzeme aizņem 67 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

 

Karšu kolāža "Aramzemju īpatsvars 1935. un 2018. gadā"

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (22. lapa un 26. lpp)

CSP datutubāzes tabula "Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana"

 

Ieteikt