Anonimizēti individuālie dati pētniecībai

Pētniecībā iespējams izmantot attālināto piekļuvi anonimizētiem individuālajiem datiem. Dati pieejami aizpildot pieteikumu un Centrālās statistikas pārvaldes pozitīva lēmuma gadījumā noslēdzot līgumu. Anonimizētus individuālos datus drīkst izmantot tikai zinātniskiem vai pētnieciskiem nolūkiem, turklāt pētījuma rezultātam ir jānodrošina ieguvums visai sabiedrībai.

Individuālie dati jeb mikrodati ir aptauju, tautas skaitīšanas vai reģistru ieraksti par atsevišķām personām, mājsaimniecībām vai uzņēmumiem.

Kā garantē respondentu informācijas konfidencialitāti?

  • Individuālos datus pirms nodošanas pētniecībai anonimizē. Ieraksti nesatur tiešos identifikatorus (vārds, uzvārds, personas kods). Ja nepieciešams tiek veikta arī netiešo identifikatoru dzēšana vai pārkodēšana (izmantojot plašākas klases, piemēram, vecuma grupa nevis vecums gados, ģeogrāfiskie rādītāji norādīti tikai reģionu vai novadu līmenī).
  • Piekļuve ir ierobežota - tikai zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem un uz līguma pamata.
  • Dati netiek izsniegti uz datu nesējiem. Datu kopa paliek statistikas pārvaldē un pētnieki ar individuālajiem datiem strādā attālinātas piekļuves režīmā. Gala rezultātus pārbauda Centrālās statistikas pārvaldes eksperti, un pētnieki saņem tikai tos gala rezultātus, kuri neizpauž konfidenciālu informāciju. 

Kā pieteikties un noslēgt līgumu?

Lai iegūtu piekļuvi anonimizētiem individuālajiem datiem, jāaizpilda un jānosūta Centrālajai statistikas pārvaldei aizpildīta pētījuma pieteikuma veidlapa. Pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas Centrālā statistikas pārvalde 10 darba dienu laikā paziņos lēmumu vai informēs par pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo laiku. Pozitīva lēmuma gadījumā par statistiskās informācijas izmantošanu tiks slēgts līgums, kas noteiks Jūsu tiesības un pienākumus.  

Atgādinām, ka mācību un pētniecības vajadzībām piedāvājam arī stingri anonomizētus individuālos datus, kas pieejami bez līguma un bez maksas. Uz sadaļu Anonimizēti individuālie dati mācībām

Kādus datus var iegūt?

Centrālā statistikas pārvalde piedāvā izmantot Darbaspēka, Mājsaimniecību budžeta,  Ienākumu un dzīves apstākļu EU-SILC, Iedzīvotāju veselības un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apsekojumu anonimizētus datus (un citus atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes Konfidencialitātes padomes lēmumam).

Pētījuma pieteikuma veidlapa

Līguma teksta paraugs 

Anonimizācijas metožu apraksts Centrālās statistikas pārvaldes iekšējā normatīvajā aktā „Anonimizētu personu apsekojumu datņu sagatavošanas, nodošanas un maksas noteikšana kārtība”

Lejupielādēt

 

Ieteikt