Anonimizēti individuālie dati mācībām

Mācību vajadzībām piedāvājam izmantot anonimizētus iedzīvotāju aptauju individuālos datus. Lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji.

Apsekojumu anonimizēto individuālo datu faili ir sagatavoti SPSS formātā. To atvēršanai un darbam ar tiem var izmantot arī bezmaksas programmatūru, piemēram PSPP – http://www.gnu.org/software/pspp/.

Anonimizētie dati ir publicēti Atvērto datu portālā:

Darbspēka apsekojuma individuālie dati mācībām

Dzīves kvalitāte pilsētās

Mājsaimniecību budžeta apsekojuma individuālie dati mācībām

Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma (EU-SILC) individuālie dati mācībām

Ieteikt