Anonimizēti individuālie dati mācībām

Mācību vajadzībām piedāvājam izmantot anonimizētus iedzīvotāju aptauju individuālos datus. Lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji.

Apsekojumu anonimizēto individuālo datu faili ir sagatavoti SPSS formātā. To atvēršanai un darbam ar tiem var izmantot arī bezmaksas programmatūru, piemēram PSPP – http://www.gnu.org/software/pspp/.

Darbaspēka apsekojums

2019. gada datu fails (SPSS)
2018. gada datu fails (SPSS)
2017. gada datu fails (SPSS)
2016. gada datu fails (SPSS)
2015. gada datu fails (SPSS)
2014. gada datu fails (SPSS)
2013. gada datu fails (SPSS)
2012. gada datu fails (SPSS)
2011. gada datu fails (SPSS)
2010. gada datu fails (SPSS)
2009. gada datu fails (SPSS)
2008. gada datu fails (SPSS)
2007. gada datu fails (SPSS)

Apsekojuma rādītāju un to vērtību apraksts PDF formātā

Dzīves kvalitāte pilsētās

2017. gada datu fails (.csv)

Apsekojuma rādītāju un to vērtību apraksts PDF formātā

Aptaujas anketa PDF formātā

Mājsaimniecību budžeta apsekojums

2012. gada datu fails (7z,  SPSS)

Apsekojuma rādītāju un to vērtību apraksts PDF formātā

Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) apsekojums

2017. gada datu faili       7z, SPSS      zip, SPSS
2016. gada datu faili       7z, SPSS      zip, SPSS
2015. gada datu faili       7z, SPSS      zip, SPSS
2014. gada datu faili       7z, SPSS      zip, SPSS

Apsekojuma rādītāju un to vērtību apraksts PDF formātā

Ieteikt