Ūdenstilpju klasifikators

Klasificēšanas objekts

Latvijas Republikas teritorijā pilnībā vai daļēji ietilpstošas ūdenstilpes (ezeri, ūdens krātuves, dīķi), kuru spoguļvirsmas platība nav mazāka par 10 ha vai arī tās labi atpazīstamas apkārtējā teritorijā.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienoto ūdens izmantošanas un aizsardzības uzskaites datu apkopošanu katrai atsevišķai ūdenstilpei.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana par ūdens resursiem; 
  • ūdens resursu apsaimniekotāju (juridisko un fizisko personu) nodrošināšana ar ērti pieejamu un operatīvi izmantojamu informāciju.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2021. gada ir plānots izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus, lai aktualizētu Ūdenstilpju klasifikatoru.

Izstrādātājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis (2 zīmes) –     20 lielbaseini
2. līmenis (5 zīmes) – 1004 ūdenstilpes

Kontaktinformācija

Ruta Rimša
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Vides aizsardzības departamenta
Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte
67026903
Ruta.Rimsa@varam.gov.lv