Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaitē)

Klasificēšanas objekts

Muitas kravu transportēšanas veidi.

Ieviešanas mērķis

Muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Lietošanas joma

Muitas kravu transportēšanas statistikas apkopošana.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Komisija
Kodēšanas sistēma
Vienlīmeņa
Koda garums 1 zīme
Līmeņu skaits
1
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  9 pozīcijas

Kontaktinformācija

Irēna Knoka
Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes
Muitošanas metodikas daļas vadītāja 
Irena.Knoka@vid,gov.lv