Tautību klasifikators

Klasificēšanas objekts

Fiziskās personas tautība.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu iedzīvotāju tautības kodēšanu Latvijas Republikā.

Lietošanas joma
  • valsts informācijas sistēmas;
  • iedzīvotāju statistikas apkopošana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta pēc nepieciešamības, bet ne biežāk kā reizi gadā līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Izstrādātājs
Centrālā statistikas pārvalde
Kodēšanas sistēma
Vienlīmeņa
Koda garums 3 zīmes
Līmeņu skaits
1
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 202 tautības

Kontaktinformācija


Sigita Šulca
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākā metodikas eksperte 
67366806
Sigita.Sulca@csb.gov.lv