Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10. redakcija, ar atvasinātajām klasifikācijām

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, with derived classifications

Klasificēšanas objekts

Slimības un veselības problēmas.

Ieviešanas mērķis

Starptautiski salīdzināmas statistikas iegūšana veselības un veselības aprūpes jomā.

Lietošanas joma
  • statistisko datu apkopošana un analīze;
  • datubāzu un reģistru uzturēšana;
  • medicīnisko dokumentu lietvedība.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 2020.gadā divas reizes ir veikta neplānota SSK-10 papildināšana ar diagnožu kodiem, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu reģistrāciju.

Izstrādātājs
Pasaules Veselības organizācija
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –       22 nodaļas
2. līmenis –   2056 pamatrādītāji ar trīszīmju kodiem
3. līmenis – 10192 pamatrādītāju paplašinājumi ar četrzīmju kodiem

Kontaktinformācija

Jānis Misiņš
Slimību profilakses un kontroles centra
Pētniecības un veselības statistikas departamenta
Veselības statistikas nodaļas vadītājs
67501582

Janis.Misins@spkc.gov.lv