Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija, 4. redakcija