Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, ar atvasināto klasifikāciju

International Classification of Functioning, Disability and Health, with derived classification

Klasificēšanas objekts

Cilvēka funkcionālā stāvokļa, aktivitāšu un darbības ierobežošanas problēmas.

Ieviešanas mērķis
  • ieviest vienotu terminoloģiju veselības funkcionālo stāvokļu aprakstīšanai, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp veselības aprūpes speciālistiem, dažādu nozaru speciālistiem un invalīdiem; 
  • nodrošināt vienotu cilvēka funkcionālo stāvokļu kodēšanas shēmu.
Lietošanas joma
  • veselības aprūpes institūciju, veselības un darbspēju ekspertīzes dienestu, sociālās palīdzības un sociālās apdrošināšanas dienestu darbība;
  • veselības aprūpes statistikas apkopošana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Pasaules Veselības organizācija
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 6 zīmes
Līmeņu skaits
5
Līmeņu apraksts

1. līmenis –   4 komponentes
2. līmenis –  30 nodaļas
3. līmenis – 362 pirmā līmeņa kodi
4. līmenis – 926 otrā līmeņa kodi
5. līmenis – 136 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts

SFK kodi lietojami kopā ar vienu vai vairākiem apzīmētājiem, kas norāda, piemēram, veselības līmeni vai problēmas smagumu. Apzīmētāji tiek kodēti ar vienu, diviem vai vairāk cipariem aiz punkta, pie tam koda garums var sasniegt 11 zīmes.

Kontaktinformācija

Jānis Misiņš
Slimību profilakses un kontroles centra
Pētniecības un veselības statistikas departamenta
Veselības statistikas nodaļas vadītājs
67501582
Janis.Misins@spkc.gov.lv