Rūpniecības produkcijas klasifikācija 2019

PRODCOM List 2019

Klasificēšanas objekts

Rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt ar citām valstīm salīdzināmu statistiku par saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju naturālā izteiksmē un vērtības izteiksmē.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta katru gadu.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 8 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  238 klases
2. līmenis – 1501 apakškategorija
3. līmenis – 3919 produkti un rūpnieciskie pakalpojumi

Kontaktinformācija


Laila Ekharde
Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente
67366952
Laila.Ekharde@csb.gov.lv