Transporta statistikas standartizētā preču klasifikācija, 2007. gads

Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007

Klasificēšanas objekts

Pārvadāto preču veidi.

Ieviešanas mērķis

Datu salīdzināmības nodrošināšana par pārvadāto preču veidiem ar dažādiem transporta veidiem un citām ES dalībvalstīm.

Lietošanas joma

Statistisko datu apkopošana grupējuma pēc pārvadāto preču veidiem.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 3 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 20 nodaļas
2. līmenis – 81 grupa

Kontaktinformācija

Edīte Miezīte
Centrālās statistikas pārvaldes
Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta
Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja
67366810
Edite.Miezite@csb.gov.lv