Zinātnisko programmu un budžetu analīzes un salīdzināšanas klasifikators

Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budgets

Klasificēšanas objekts

Zinātniskās programmas un pētījumi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt ES zinātnes un tehnoloģijas statistikas atbilstību starptautiskajiem standartiem.

Lietošanas joma
  • pētniecības un attīstības statistika;
  • statistika par valsts budžeta apropriācijām vai izdevumiem pētniecībai un attīstībai;
  • statistika par cilvēkresursiem zinātnes un tehnoloģijas jomā, ietverot statistiku sadalījumā pēc dzimumiem un mobilitātes, statistiku par patentiem, statistiku par augstās tehnoloģijas rūpniecību un uz zināšanām balstītiem pakalpojumiem, kā arī citu statistiku par zinātni un tehnoloģiju.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 3 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 14 nodaļas
2. līmenis – 12 apakšnodaļas

Kontaktinformācija

Jānis Paiders
Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs – vadošais nozares eksperts IKT jomā
67047963
Janis.Paiders@izm.gov.lv