Latvijas izglītības klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Izglītības pakāpes, izglītības programmu veidi un mācību nozares.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt atbilstību UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas standartiem.

Lietošanas joma
  • Izglītības programmu licencēšana;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • izglītības statistika;
  • pieaugušo izglītība.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2020. gadā ir paredzēta klasifikācijas terminoloģijas precizēšana, tiks ietverti jauni un precizēti esošie izglītības programmu veidi.

Izstrādātājs
Izglītības un zinātnes ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 8 zīmes
Līmeņu skaits
6
Līmeņu apraksts

1. līmenis  –   6 izglītības pakāpes
2. līmenis  –  31 izglītības programmu veids
3. līmenis  –  10 izglītības tematiskās grupas
4. līmenis  –  25 izglītības tematiskās jomas
5. līmenis  –  92 izglītības programmu grupas
6. līmenis  –  11 izglītības programmu īpašie veidi
                        3 mācību valodas
                        4 izglītības ieguves formas

 

Hierarhijas apraksts

6. līmeni var lietot papildus izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā.

Kontaktinformācija


Dainis Papāns
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta juriskonsults
67047838
Dainis.Papans@izm.gov.lv

 
Papildinformācija

UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas (ISCED-F) un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) adaptācija