Institucionālo sektoru klasifikācija (ES)

Classification of Institutional Sectors

Klasificēšanas objekts

Visas institucionālās vienības.

Ieviešanas mērķis

Iedalīt sektoros institucionālās vienības pēc to ienākumiem, izdevumiem, finanšu plūsmām un bilancēm, lai nodrošinātu salīdzināmu statistiku starp institucionālajiem sektoriem.

Lietošanas joma

Visi institucionālie sektori.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 6 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  2 grupas
2. līmenis –  7 sektori
3. līmenis –15 apakšsektori

Kontaktinformācija

Liene Rimonte
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja vietniece
67366787
Liene.Rimonte@csb.gov.lv