Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata: datu vārdnīca