Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācija

System of Health Accounts: Classification of Health Care Providers

Klasificēšanas objekts

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Lietošanas joma
  • sociālās un veselības aprūpes statistikas apkopošana;
  • veselības kontu sistēmas izveidošana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  9 pozīcijas
2. līmenis – 24 pozīcijas
3. līmenis –  8 pozīcijas

Kontaktinformācija


Dace Krievkalne
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļas vecākā referente
67366691
Dace.Krievkalne@csb.gov.lv