Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes finansēšanas shēmu klasifikācija

System of Health Accounts: Classification of Health Care Financing

Klasificēšanas objekts

Veselības aprūpes finansēšanas shēmas.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu.

Lietošanas joma
  • sociālās un veselības aprūpes statistikas apkopošana;
  • veselības kontu sistēmas izveidošana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –   4 pozīcijas
2. līmenis – 10 pozīcijas
3. līmenis – 16 pozīcijas
4. līmenis –   8 pozīcijas

Kontaktinformācija


Dace Krievkalne
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļas vecākā referente
67366691
Dace.Krievkalne@csb.gov.lv