Starptautiskā likumpārkāpumu klasifikācija, 1. versija

International Classification of Crime for Statistical Purposes, Version 1.0

Klasificēšanas objekts

Noziedzīgi nodarījumi.

Ieviešanas mērķis

Starptautiski salīdzināmas likumpārkāpumu statistikas nodrošināšana.

Lietošanas joma
  • noziedzīgo nodarījumu reģistrs; 
  • likumpārkāpumu statistikas apkopošana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs (UNODC)
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 6 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis (2 cipari) –  11 sadaļas
2. līmenis (4 cipari) –  63 nodaļas
3. līmenis (5 cipari) – 148 grupas
4. līmenis (6 cipari) –  98 kategorijas

Kontaktinformācija

 

Kalvis Okmanis
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākais metodikas eksperts
67366640
Kalvis.Okmanis@csb.gov.lv