Valstu un teritoriju nomenklatūra

Nomenclature of Countries and Territories for the External Trade Statistics of the Community

Klasificēšanas objekts

Valstis un teritorijas.

Ieviešanas mērķis

ES dalībvalstu ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

Lietošanas joma

Valstu un teritoriju kodēšana statistikas apkopošanai.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Vienlīmeņa
Koda garums 2 zīmes
Līmeņu skaits
1
Kontaktinformācija


Ieva Jansone
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas daļas vadītāja vietniece
67366721
Ieva.Jansone@csb.gov.lv