Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija

Classification of Financial assets/liabilities

Klasificēšanas objekts

Finanšu aktīvi un saistības.

Ieviešanas mērķis

Izveidot harmonizētu finanšu aktīvu/saistību klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Lietošanas joma

Visi institucionālie sektori.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  8 kategorijas
2. līmenis – 21 apakškategorija
3. līmenis –  9 apakšpozīcijas

Kontaktinformācija

Liene Rimonte
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja vietniece
67366787
Liene.Rimonte@csb,gov,lv