Eiropas Individuālā patēriņa veidu klasifikācija

European Classification of Individual Consumption by Purpose

Klasificēšanas objekts

Individuālā galapatēriņa veids.

Ieviešanas mērķis

Mājsaimniecību individuālā patēriņa izdevumu atspoguļošana.

Lietošanas joma
  • mājsaimniecību galapatēriņa aprēķināšana nacionālo kontu vajadzībām;
  • mājsaimniecību individuālo patēriņa izdevumu veidu klasificēšana Mājsaimniecību budžetu apsekojumā;
  • patēriņa cenu indeksa aprēķinu standartizēšana un salīdzināmības nodrošināšana Eiropas līmenī.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiks plānota atkarīgi no ANO COICOP pārskatīšanas rezultāta. 

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  12 nodaļas
2. līmenis –  47 grupas
3. līmenis – 117 klases
4. līmenis – 303 apakšklases

Kontaktinformācija

 

Lidija Spārīte
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākā metodikas eksperte
67366998
Lidija.Sparite@csb.gov.lv

Nataļja Dubkova
Centrālās statistikas pārvaldes
Cenu statistikas departamenta
Patēriņa cenu indeksu daļas vadītāja
67366644
Natalja.Dubkova@csb.gov.lv