Darījumu veidu klasifikators

Klasificēšanas objekts

Muitas darījumi.

Ieviešanas mērķis

Muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Lietošanas joma

Muitas statistikas apkopošana darījumu sadalījumā.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Komisija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 2 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  9 sekcijas
2. līmenis – 20 apakšsekcijas

Kontaktinformācija

Irēna Knoka
Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes
E - muitas procedūru daļas vadītāja vietniece
67120804

Irena.Knoka@vid.gov.lv