Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija