Kombinētā nomenklatūra 2020

Combined Nomenclature

Klasificēšanas objekts

Preces.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.

Lietošanas joma

Preču kustība starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta katru gadu.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 8 zīmes
Līmeņu skaits
5
Līmeņu apraksts

1. līmenis                 – 21 sadaļa (apzīmētas ar romiešu cipariem)
2. līmenis (2 cipari)  – 99 nodaļas
3. līmenis (4 cipari)  –     pozīcijas
4. līmenis (6 cipari)  –     HS apakšpozīcijas
5. līmenis (8 cipari)  –     KN kodi

Hierarhijas apraksts

Klasifikācijas elementu skaits: ~ 14 600 (t.sk. 9473 KN kodi).

Kontaktinformācija


Dzintra Ambulte
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes
Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas
Preču klasifikācijas nodaļas vadītāja
67121029

Dzintra.Ambulte@vid.gov.lv