Būvju klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Būves (ēkas un inženierbūves) un telpu grupas.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu būvju, tai skaitā būvēs esošo telpu grupu, uzskaiti valstī.

Lietošanas joma
  • būvju projektēšana;
  • būvju uzskaite;
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija un vērtēšana;
  • nacionālo kontu sastādīšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Paredzēts, ka 2024. gadā stāsies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi “Būvju klasifikācijas noteikumi”, kur būvju lietošanas veidi tiks sasaistīti ar teritorijas attīstības plānošanā lietoto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, tādējādi nodrošinot integrētu būvju klasifikācijas pielietojumu būvniecībā, teritorijas attīstības plānošanā un citās jomās.

 

Izstrādātājs
Tieslietu ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 8 zīmes
Līmeņu skaits
6
Līmeņu apraksts

1. līmenis –     2 sekcijas        (1 zīme)
2. līmenis –     6 nodaļas        (2 zīmes)
3. līmenis –   20 grupas          (3 zīmes)
4. līmenis –   47 klases           (4 zīmes)
5. līmenis –   70 tipu grupas  (6 zīmes)
6. līmenis – 161 tips               (8 zīmes)

Kontaktinformācija

Mārtiņš Riežnieks
Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
67038665
Martins.Rieznieks@vzd.gov.lv

Andris Lazarevs
Ekonomikas ministrijas
Būvniecības politikas departamenta direktora vietnieks
67013035
Andris.Lazarevs@em.gov.lv

Papildinformācija

ES Būvju klasifikācijas (CC) adaptācija