Būvju klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Būves (ēkas un inženierbūves) un telpu grupas.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu būvju, tai skaitā būvēs esošo telpu grupu, uzskaiti valstī.

Lietošanas joma
  • būvju projektēšana;
  • būvju uzskaite;
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija un vērtēšana;
  • nacionālo kontu sastādīšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānots līdz 2019. gada 1. novembrim izstrādāt jaunus būvju (vienotu teritorijas plānošanas un būvju) klasifikācijas noteikumus.

Izstrādātājs
Ekonomikas ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 8 zīmes
Līmeņu skaits
6
Līmeņu apraksts

1. līmenis –     2 sekcijas        (1 zīme)
2. līmenis –     6 nodaļas        (2 zīmes)
3. līmenis –   20 grupas          (3 zīmes)
4. līmenis –   47 klases           (4 zīmes)
5. līmenis –   70 tipu grupas  (6 zīmes)
6. līmenis – 161 tips               (8 zīmes)

Kontaktinformācija

Andris Lazarevs
Ekonomikas ministrijas
Būvniecības politikas departamenta direktora vietnieks
67013035
Andris.Lazarevs@em.gov.lv

Mārtiņš Riežnieks
Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
67038665
Martins.Rieznieks@vzd.gov.lv

Papildinformācija

ES Būvju klasifikācijas (CC) adaptācija