Budžetu ieņēmumu klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžetu ieņēmumu uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžetu ieņēmumus un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžetu ieņēmumiem.

Lietošanas joma

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžetu iestāžu budžeta plānošana, uzskaite un pārskatu sagatavošana. 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2020. gadā ir paredzēti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”

Izstrādātājs
Finanšu ministrija
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
4
Kontaktinformācija

Inga Liepiņa
Finanšu ministrijas
Budžeta politikas attīstības departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
67095455 
Inga.Liepina@fm.gov.lvmetodologija@fm.gov.lv