Budžetu ieņēmumu klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžetu ieņēmumu uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžetu ieņēmumus un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžetu ieņēmumiem.

Lietošanas joma

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžetu iestāžu budžeta plānošana, uzskaite un pārskatu sagatavošana. 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Finanšu ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
4
Kontaktinformācija

Raivis Čablis
Finanšu ministrijas
Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākais eksperts
67095498
Raivis.Cablis@fm.gov.lv