Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 5. redakcija

Classification by Broad Economic Categories Defined in terms of the Harmonized Commodity Description and Coding System (2012) and the Central Product Classification, 2.1

Klasificēšanas objekts

Preču eksports un imports.

Ieviešanas mērķis

Ārējās tirdzniecības statistikas datu analīze.

Lietošanas joma
  • ārējās tirdzniecības statistika;
  • nacionālo kontu statistika.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 6 zīmes
Līmeņu skaits
6
Līmeņu apraksts

1. līmenis –    8 kategorijas
2. līmenis –  16 kategorijas
3. līmenis –  40 kategorijas
4. līmenis –  32 kategorijas
5. līmenis –  48 kategorijas
6. līmenis –  32 kategorijas

Kontaktinformācija


Ieva Jansone
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas daļas vadītāja vietniece
67366721
Ieva.Jansone@csb.gov.lv