Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 4. redakcija