Atkritumu statistikas nomenklatūra

Waste Statistical Nomenclature

Klasificēšanas objekts

Atkritumu kategorijas, atkritumu apglabāšanas veidi, atkritumu pārstrādes veidi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • dokumentācijas sagatavošana par darbībām ar atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par atkritumu rašanos, reģenerāciju un apglabāšanu Eiropas Savienības līmenī.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Komisija
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 12 nodaļas 
2. līmenis – 42 grupas
3. līmenis – 84 klases

Kontaktinformācija

Intars Cakars
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
67032034
Intars.Cakars@lvgmc.lv