Atkritumu saraksts

List of Wastes

Klasificēšanas objekts

Atkritumu veidi ar norādi uz atkritumu bīstamību.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • dokumentācijas sagatavošana par darbībām ar atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Komisija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 6 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –    20 nodaļas
2. līmenis –   111 grupas
3. līmenis – ~848 klases

Kontaktinformācija

Intars Cakars
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
67032034
Intars.Cakars@lvgmc.lv