Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators

Klasificēšanas objekts

Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veidi, atkritumu apglabāšanas veidi.

Ieviešanas mērķis

Noteikt atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidus. 

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • vides, cilvēku veselības aizsardzības pasākumu nodrošināšana, veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem. 
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 3 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  2 nodaļas (R un D)
2. līmenis – 37 grupas (22-R kodi un 15-D kodi)

Kontaktinformācija

Intars Cakars
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
67032034
Intars.Cakars@lvgmc.lv