Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators

Classification of Types of Waste Recovery and Disposal

Klasificēšanas objekts

Atkritumu reģenerācijas veidi, atkritumu apglabāšanas veidi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • dokumentācijas sagatavošana par darbībām ar atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Komisija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 3 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  2 nodaļas (R un D)
2. līmenis – 28 grupas (13-R kodi, 15-D kodi)

Kontaktinformācija

Intars Cakars
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
67032034
Intars.Cakars@lvgmc.lv