Atkritumu klasifikators

Klasificēšanas objekts

Atkritumu veidi ar norādi uz atkritumu bīstamību.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • vides un cilvēku veselības aizsardzības pasākumu nodrošināšana, veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 6 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  20 nodaļas
2. līmenis – 111 grupas
3. līmenis – 845 klases

Kontaktinformācija

Intars Cakars
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
67032034
Intars.Cakars@lvgmc.lv