Teritoriju ekonomiskie rādītāji

Teritoriju ekonomisko rādītāju tabulas saturs

Kartē attēloti teritoriju ekonomisko aktivitāti raksturojoši rādītāji blīvi apdzīvotās teritorijās – nodarbināto skaits, pievienotā vērtība un saražotās produkcijas vērtība.

Rādītāji aprēķināti pēc personas faktiskās dzīvesvietas un darba vietas adreses, kas jāņem vērā, interpretējot rādītājus.

Nodarbināto skaits – darbinieki ar darba vai uzņēmuma līgumu gan pamatdarbā, gan blakusdarbā, darba devēji, strādājošie ģimenes locekļi un personas, kas veic uzņēmējdarbību un nenodarbina citus. Nodarbināto personu skaits atbilstoši situācijai 2017. gada decembrī (nodarbināto skaits uzņēmumā decembrī pārdalīts proporcionāli nodarbināto skaitam vietējā darbības veida vienībās, kas izteikts kā gada vidējais rādītājs).

Nodarbināto skaits pēc dzīvesvietas – iedzīvotājs, kura faktiskā dzīvesvieta 2018. gada 1. janvārī atrodas šajā teritorijā un ir nodarbināts.

Nodarbināto skaits pēc darba vietas – iedzīvotājs, kurš strādā šajā teritorijā neatkarīgi no dzīvesvietas adreses. Ja persona strādā vairākās darba vietās un darba vietas atrodas dažādās teritorijās, tad šī persona tiks ieskaitīta katrā no tām. Saimnieciskās darbības veicēji – fiziskās personas – iekļautas pēc faktiskās dzīves vietas adreses.

Pievienotā un produkcijas vērtība – uzņēmuma rādītāji 2017. gadā tiek sadalīti pa vietējām darbības veida vienībām personu līmenī proporcionāli darba ienākumiem konkrētajā uzņēmumā. Ja nav zināmi darba ienākumi par visiem viena uzņēmuma darbiniekiem, tad ekonomiskie rādītāji tiek pārdalīti proporcionāli uzņēmumā nodarbināto personu skaitam.

Nav iekļauti uzņēmumi un iestādes, kas atbilstoši NACE 2 klasifikācijai ir K (finanšu un apdrošināšanas darbības) un O sadaļā (valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana), un Latvijas Sarkanais krusts.

Detalizēts aprēķina skaidrojums.

 

 

Ieteikt