Iedzīvotāji, kuriem nav iespēja saņemt materiālu vai nemateriālu palīdzību

2019. gadā 17,1 % no visām Latvijas mājsaimniecībām bija mājsaimniecības, kur dzīvoja tikai viena persona vecumā virs 65 gadiem. Šī ir arī viena no riska grupām, kas izjūt sociālo atstumtību – 2018. gadā aptaujā par sociālo atstumtību visvairāk to izjuta bezdarbnieki, vecākā gadagājuma (vecumā virs 65 gadiem) iedzīvotāji un iedzīvotāji ar zemāku izglītību. Savukārt jautāti par iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt materiālu vai nemateriālu palīdzību, novērtējums samazinās palielinoties vecumam – starp senioriem virs 65 gadu vecuma vien 71,3 % varētu saņemt materiālu, bet 86,4 % nemateriālu atbalstu. Savukārt trūcīgākie iedzīvotāji (1. kvintiļu grupa pēc ienākumiem) vismazāk optimistiski vērtēja savas iespējas saņemt šādu palīdzību no ģimenes, draugiem, darba kolēģiem vai citiem pazīstamiem cilvēkiem – attiecīgi 67,5 % un 84,3 %.

 

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem sociālās atstumtības izjūta – MOD_13_07

Ieteikt