Darbinieki COVID-19 visvairāk skartajās nozarēs

Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta apkopoto informāciju, analizējot ar dīkstāves pabalstu atbalstīto darbinieku skaitu uzņēmumos pēc to saimnieciskā darbības veida pirmajās dienās, kopš uzņēmumi var pieteikt savu darbiniekus dīkstāves pabalstam – 37 % no darbiniekiem, kuriem ir lūgts pabalsts, pārstāv izmitināšanas un ēdināšanas nozari, 12 %  – vairum un mazumtirdzniecību, 10 % – mākslas, izklaides un atpūtas uzņēmumus, 7 % – administratīvo un apkalpojošo dienestus (ceļojumu biroji, tūrisma operatori).

Pērn Latvijā bija nodarbināti 804,5 tūkstoši darbinieku (darba ņēmēju) vecumā no 15 līdz 74 gadiem, no kuriem 124,8 tūkstoši jeb 15,5 % strādāja vairum un mazumtirdzniecības jomā, 30,6 tūkstoši jeb 3,8 % bija nodarbināti izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē,  26,6 tūkstoši (3,3 %) – administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā, kas ietver ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumus, 25,4 tūkstoši (3,2 %) profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē, bet mākslas, izklaides un atpūtas jomā strādāja 21 tūkstotis (2,6 %) darbinieku.

 

Informāciju par nodokļu maksātāju dīkstāves pabalstu iesniegumiem skatīt  Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē

Ieteikt