CSP saņēm apbalvojumu “Līderis klientorientētā apkalpošanā”. Foto no kreisās: ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, CSP priekšniece Aija Žīgure, balvas pasniedzēja šķēpmetēja Līna Mūze un ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis.  Foto: Ekonomikas ministrija

CSP atzīta par līderi klientorientētā apkalpošanā

ViA studentu auditorija lekcijai par jaunumiem tūrisma statistikā

CSP pētnieki tūrisma studentiem stāsta par jauniem datu avotiem tūrisma statistikā

2018. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pieauga par 11,7 %

Oktobrī Latvijas eksportēto preču vērtība par 0,5 % lielāka nekā pirms gada

Pirmo reizi uz administratīviem datiem balstīta tautas un mājokļu skaitīšana

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,1 %

Oktobrī rūpniecības apjoma pieaugums par 3 %

Turpina samazināties kravu un pasažieru pārvadājumi

Statistika

Meklēt statistiku: datu tabulās, publikācijās, kartēs, infografikās un preses relīzēs.

 

Datu publicēšanas kalendārs.

 

Vai pārlūkot 10 statistikas tēmas.

 

Visas datu tabulas ir publicētas CSP datubāzē.

 

Šeit pieejami arī materiāli skolēniem un skolotājiem, anonimizētu datu kopas studiju procesam, kā arī informācija kā iegūt piekļuvi anonimizētiem datiem pētniecībai.

 

Šeit pieejams arī Statistisko klasifikāciju katalogs.

 

Latvija skaitļos toreiz un tagad #Statistikai100.

Lai uzzinātu sava uzņēmuma galvenā darbības veida

NACE kodu,

ievadiet nodokļu maksātāja kodu.

Informācija par NACE 2. red. un citām klasifikācijām atrodas klasifikāciju katalogā.

Indekss IIN aprēķināšanai,
atsavinot nekustamo īpašumu

116,4

2018. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2008 = 100) ir 116,4 jeb 1,164.

Inflācijas kalkulators, lai aprēķinātu cenu pārmaiņas izvēlētā periodā.

Dzimstība un mirstība

2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,92 miljoni iedzīvotāju. Rīgā bija 633 tūkstoši iedzīvotāju.

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija

Kopš 1990. gada sākuma migrācijas saldo Latvijā ir negatīvs.

Respondentiem

Informācija par aktuālajām iedzīvotāju aptaujām un uzņēmumu (institūciju, komersantu, organizāciju) apsekojumiem, iesniedzamajām veidlapām un to kā noskaidrot NACE kodu.

CSP elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma: e.csb.gov.lv

CSP un citu statistikas iestāžu veidlapu katalogs.

Aktuālās iedzīvotāju aptaujas: 

Aptauja par Eiropas iedzīvotāju veselību

Mājsaimniecību budžetu apsekojums

Darbaspēka apsekojums

Aptauja par atpūtas un darījuma braucieniem

Par mums

Informācija par CSP, tās struktūrubudžetu, starptautisko sadarbību un vēsturi. Šeit iespējams pieteikties darba sludinājumiem. Te arī iestādes un darbinieku kontaktinformācija.

Medijiem noderīga būs sabiedrisko attiecību speciālistu kontaktinformācija un publicitātes materiāli.