Par stacionāra darbību

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67388188