Pārskats par dienas stacionāra darbību

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz dienas stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67388188