Novietnes infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Novietņu turētāji

Kontaktinformācija

Lauksaimniecības datu centrs

67095057