Augstskolas/koledžas budžeta sadalījums un izlietojums 20__. gadā

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Augstskolas vai koledžas iepriekšējā gada valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums, pašu ieņēmumi un to izlietojums.

Kontaktinformācija

Izglītības un zinātnes ministrija

67047938