Bērnu veselība, materiālā nenodrošinātība un bērnu ikdienas situācija

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Privātās mājsaimniecības