Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2020. gadā

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098