Uzņēmējdarbības funkciju starptautiska organizēšana un pārcelšana

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Ekonomiski aktīvi  komersanti 2020.gadā, ar nodarbināto skaitu  50 un vairāk gada beigās

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098