Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās 2020. gadā

Informācija par veidlapu

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Privātās Latvijas mājsaimniecības (dzīvokļi, dzīvojamās mājas vai mājas daļas), neiekļaujot studentu kopmītnes, veco ļaužu pansionātus u.tml.