Arodmācība uzņēmumos 2020. gadā

Informācija par veidlapu

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Uzņēmumi, kuriem gada vidējais darbinieku skaits ir 10 un vairāk šādās NACE kategorijās B-S, izņemot O,P,Q

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098