Pārskats par zāļu ražotāja darbību

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Licencēti zāļu ražotāji

Kontaktinformācija

Zāļu valsts aģentūra

67078413