Pārskats par aptiekas darbību

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Licencētas aptiekas

Kontaktinformācija

Zāļu valsts aģentūra

67078413