Pārskats par zāļu lieltirgotavas darbību

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Licencētas zāļu lieltirgotavas

Kontaktinformācija

Zāļu valsts aģentūra

67078413