Pārskats par radioloģiju

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67387669